Apertus Közalapítvány

Tanirodai gyakorlatok - Titkárság
Házipénztár kezelése

Titkárság | Munkaügy | Beszerzés | Értékesítés | Számvitel | Pénzügy

 

A házipénztár kezelését a pénzügyi osztály vagy a titkárság látja el.
Minden eseményt, amely a készpénzmozgáshoz kapcsolódik, bizonylatolni kell. A bevételekről bevételi pénztárbizonylatot kell kiállítani, a kiadásokról pedig kiadási pénztárbizonylatot. A nap végén a pénztárjelentésbe be kell vezetni a bevételi és kiadási bizonylatok adatait, majd meg kell állapítani a záró pénzkészletet. Ezután címletenként megszámoljuk a pénzt, s az összesítés után ellenőrizzük, hogy megegyezik-e a záró pénzkészlettel, megállapítjuk az esetleges hiányt vagy többletet.

A tanulóktól a szolgáltatásokért (spirálozás, fóliázás, névjegykártya készítése, fénymásolás) legalább  az anyagköltség árát el szoktuk kérni, és csak minimális hasznot szoktunk felszámolni. Az összegyűjtött pénzből tudjuk fedezni az újabb kiadásokat (fénymásoló lap, spirál, névjegykártyakarton, fólia). Minden vásárláskor készpénzfizetési számlát (áfás számlát) kell kérnünk.

Üres nyomtatványok

2. feladat: Pénztárbizonylat és számla kiállítása

Az óra végén számold meg a pénzt címletenként, készítsd el a címletjegyzéket, illetve a pénztárjelentést! Az érmék megszámolásához használd az érmeszámlálót! Ne felejtsd el beállítani a megfelelő címletet, illetve elhelyezni a nyílás alá a tartó dobozt, amelybe a pénz beleesik! Használd a bankjegyszámlálót, illetve a bankjegyvizsgálót! A különböző címletek rolnizásakor 1 Ft-os, 2 Ft-os, 5 Ft-os, 10 Ft-os, 20 Ft-os, 50 Ft-os érmékből 50 db-ot kell rolnizni, míg a 100 Ft-os érméből 20 db-ot. A rolnipapírra rá kell írni a db-ot, a címletet, az értéket, majd le kell pecsételni és  alá kell írni.
Nézd meg a következő videós anyagot a technikai eszközök működéséről!

A videók lejátszásának technikai feltétele: DivX dekoder és lejátszó letöltése. A letöltéssel kapcsolatos tudnivalókért olvasd el a Technikai feltételek, tanácsok  utolsó pontját.

VIDEÓ: Házipénztár kezelése
(1 perc 27 mp.)
 
keskenysávú
8 MB
szélessávú
15 MB

A pénztárban található készpénzkészletről pénztárjelentést kell készíteni. A pénztárjelentésben kezdő pénzkészletnek az előző napi záró pénzkészletet vesszük fel.

Pénztárjelentés szept. 25. Pénztárjelentés szept. 26.

A számokat hármasával tagolva írjuk egy rovatba. A záró pénzkészletet megkapjuk, ha a bevételhez hozzáadjuk a nyitó pénzkészletet, s levonjuk a kiadásokat. Az így megállapított záró pénzkészlet megegyezik a címletenként megszámolt tényleges pénzkészlettel. Ha nem egyezik meg a tényleges pénzkészlet a záró pénzkészlettel, akkor a hiányt (tényleges kevesebb) a pénztárosnak be kell fizetnie a pénztárba (iskolai gyakorlatban előfordul, hogy valamelyik vásárlásról elfelejtették kiállítani a kiadási pénztárbizonylatot, így a kiadás rovatba írjuk); a többletet (tényleges nagyobb) a bevétel rovatba kell beírni. A bevétel + kezdő pénzkészlet megegyezik a kiadás + záró pénzkészlettel (összesen rovatok). Ne felejtsük el  a dátumot, az aláírást és a pecsétet sem!

Üres nyomtatványok

3. feladat: Pénztárjelentés készítése

 

Következő fejezet